Ochrona prywatności

Ochrona prywatności 

UBIS jest zobowiązana do ochrony Państwa prywatności. Aby lepiej chronić Państwa prywatność, przedstawiamy niniejszą informację wyjaśniającą nasze praktyki związane ze zdalnym przetwarzaniem informacji. 

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani handlować żadnymi informacjami podanymi przez użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na takie wykorzystanie. 

Gromadzenie danych osobowych 

Aby korzystać z tej strony internetowej, użytkownik musi najpierw wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które wykorzystujemy do kontaktu z użytkownikiem. Dodatkowe informacje, takie jak kraj, czy preferowany język, są wykorzystywane do dostosowania wyglądu strony. Informacje o pochodzeniu użytkownika, które podaje, są wykorzystywane w celu zapewnienia mu najlepszych usług. Użytkownik ma dostęp i może edytować te informacje w dowolnym momencie na stronie internetowej w swoim profilu. Jeśli zdecyduje się wprowadzić zdjęcie, będzie ono wyświetlane innym użytkownikom jako część profilu lub nazwy. W ustawieniach profilu znajdują się opcje określające, kto może zobaczyć pewne jego elementy - można je w każdej chwili edytować. 

Biorąc udział w kursie, użytkownik będzie wchodził w interakcje z innymi użytkownikami i zgadza się, że informacje, które wprowadza, mogą być widoczne dla innych użytkowników jako element uczestnictwa w zajęciach. 

Nie zbieramy informacji finansowych, takich jak karty kredytowe. 

Pliki cookie 

Możemy używać plików cookie na tej stronie, aby zidentyfikować użytkownika, określić preferencje dotyczące wyświetlania lub formatowania, lub w inny sposób ulepszyć świadczone przez nas usługi internetowe. 

Wykorzystanie i ujawnianie zebranych informacji 

UBIS może wykorzystywać lub ujawniać informacje o użytkowniku w ramach świadczonych usług internetowych. Na przykład, jeśli użytkownik wyśle wiadomość do innego studenta lub wprowadzi informacje do wspólnej dyskusji, nazwisko lub nazwa użytkownika, które zostały podane, zostaną wykorzystane do wskazania, kto wysłał wiadomość lub zamieścił komentarz. 

Wybór 

Nie ma potrzeby podawania nam żadnych danych osobowych, aby korzystać z witryny UBIS Moodle. 

Bezpieczeństwo i integralność danych 

UBIS wprowadził pewne technologiczne i proceduralne funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Ponadto dokładamy wszelkich starań, aby usunąć dane osobowe użytkownika, gdy nie są one już potrzebne do celów określonych powyżej. Nie możemy jednak zagwarantować, że taka utrata, niewłaściwe użycie, zmiana, zniszczenie lub przechowywanie nigdy nie nastąpi i nie składamy żadnych oświadczeń w tym zakresie. 

Witryny internetowe stron trzecich 

Niniejsza strona może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do takich stron internetowych stron trzecich. Należy pamiętać, że właściciele i operatorzy stron internetowych stron trzecich mogą gromadzić, wykorzystywać lub przekazywać dane osobowe na innych zasadach i warunkach niż Internetowa Szkoła Księgi Urantii. Po przejściu na stronę internetową strony trzeciej, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takiej strony. 

Niektóre linki na stronie UBIS mogą prowadzić do strony Fundacji Urantia (urantia.org).  Korzystanie z tej strony internetowej jest regulowane przez odrębną politykę prywatności. 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 13 grudzień 2022, 23:04