Cel i filozofia

Międzynarodowa Szkoła Księgi Urantii została założona w 1999 roku aby pomóc studentom z całego świata we wspólnym studiowaniu Księgi Urantii w komfortowych, wygodnych i bezpiecznych warunkach wirtualnej klasy. Kursy prowadzone są w małych klasach pod okiem doświadczonego facylitatora, z wykorzystaniem techniki pytań i wypowiedzi. Wypowiedzi na pytania stają się punktem wyjścia do dalszej konwersacji.

Szkoła ma na celu pomóc uczniom

  • rozwinąć zrozumienie złożonych pojęć
  • pogłębiać zrozumienie poprzez zagłębianie się w nauki
  • nauczyć się pracy zespołowej, dzieląc się spostrzeżeniami z innymi uczniami
  • zdobyć doświadczenie w prezentowaniu i dzieleniu się naukami zawartymi w książce

Nasze "światło przewodnie"

Celem UBIS jest dostarczenie narzędzi, które pomogą każdemu uczniowi poznać nauki zawarte w Księdze Urantii bez pośrednictwa oraz promować, ulepszać i rozszerzać zrozumienie materiału przez ucznia poprzez nieinterpretacyjną metodę nauczania. UBIS stara się wzorować na Jezusowym podejściu do edukacji. UBIS ma również na celu służyć jako efektywne narzędzie do szkolenia przyszłych nauczycieli.

Cały plan rozwojowego wznoszenia się śmiertelnika cechuje zasada dawania innym istotom nowej prawdy i doświadczenia tak szybko, jak się je nabywa. Wypracowujecie waszą drogę do Raju przez długotrwałe uczenie się, służąc za nauczycieli tym uczniom, którzy są tuż za wami na skali rozwoju. [339.6; 30:3.9] 

Nasza metoda nauczania

Ponieważ objawienie zostało przedstawione w formie pisemnej, każda osoba może mieć swoje własne osobiste doświadczenie z tekstem. UBIS dostarcza narzędzi, które pomagają każdemu studentowi doświadczyć nauk bez pośrednictwa, promując, poprawiając i rozszerzając zrozumienie koncepcji poprzez nieinterpretacyjną, nieinwazyjną i nieagresywną pedagogikę.

[Wiemy] to, że te duchowe siły współpracują ze sobą, aby pomóc materialnemu człowiekowi zrozumieć rzeczywistości wartości duchowych oraz pojąć filozofię znaczeń kosmicznych. Bardziej jeszcze jesteśmy pewni tego, że te duchy Boskiej Obecności potrafią pomóc człowiekowi w duchowym przyswojeniu całej prawdy, przyczyniając się do poszerzenia wciąż rozwijającej się rzeczywistości osobistego doświadczenia religijnego – uświadomienia sobie Boga.~ Księga Urantii, 0:12.13 (17.2)

Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 wrzesień 2022, 01:06