Cél & filozófia

Az Urantia Könyv Nemzetközi Iskolától (UBIS) 1999-ben alapították azzal a céllal, hogy a diákok világszerte együtt tanulhassák az Urantia Könyvet egy virtuális tanterem kényelmében, kényelmében és biztonságában. A tanfolyamokat kis létszámú osztályokban tartják egy tapasztalt segítő vezetésével, kérdés-felelet technikával. A kérdésekre adott válaszok a további beszélgetések ugródeszkájává válnak.


Az iskola célja, hogy segítse a diákokat

  • Fejlessze az összetett fogalmak megértését
  • A tanításokban való elmélyüléssel bővítsék a megértést.
  • Csapatmunkát tanuljanak a tanulótársakkal való megosztás révén.
  • Tapasztalatot szerezzenek a könyv tanításainak bemutatásában és megosztásában

A mi "vezérfonalunk"

Az UBIS célja, hogy olyan eszközöket biztosítson, amelyek minden diáknak segítenek abban, hogy első kézből tapasztalja meg Az Urantia Könyv tanításait, és hogy egy nem értelmező tanítási módszerrel elősegítse, javítsa és bővítse a diákok megértését az anyaggal kapcsolatban. Az UBIS arra törekszik, hogy az oktatás jézusi megközelítését modellezze.  Az UBIS célja továbbá, hogy hatékony eszközként szolgáljon a jövő tanárainak képzéséhez.

A halandói fejlődés teljes felemelkedési tervére az a gyakorlat jellemző, hogy az éppen megszerzett új igazságot és tapasztalatot más lényeknek át kell adni. A Paradicsom eléréséig tartó hosszú tanintézetet úgy végzitek el, hogy tanárként szolgáljátok azokat a tanulókat, akik a fejlődési rendben mögöttetek állnak. [339.6; 30:3.9]

Tanítási módszerünk

Mivel a kinyilatkoztatás írott formában került bemutatásra, minden ember saját, első kézből származó tapasztalatot szerezhet a szöveggel kapcsolatban. Az UBIS olyan eszközöket biztosít, amelyek minden tanulónak segítenek abban, hogy első kézből tapasztalja meg a tanításokat, elősegítve, javítva és bővítve a fogalmak megértését egy nem értelmező, nem invazív és nem agresszív pedagógia segítségével.

 [Tudjuk]  hogy e szellemerők együttműködnek annak érdekében, hogy képessé tegyék az anyagi embert a szellemi értékek valóságának megragadására és a világegyetemi jelentéstartalmak bölcseletének megértésére. Mindezeknél is biztosabban tudjuk azonban, hogy az Isteni Jelenlét e szellemei képesek hozzásegíteni az embert mindazon igazságok szellemben történő felismeréséhez, melyek hozzájárulhatnak a személyes vallásos tapasztalás örökké fejlődő valóságának — az Isten-tudatnak — a kiteljesítéséhez.~ Az Urantia Könyv, 0:12.13 (17.2)


Utolsó módosítás: 2022. szeptember 2., péntek, 01:06