Zasady i procedury

Studenci, którzy zapisują się do szkoły, zgadzają się na następujące zasady:

  • Wchodzić w interakcje z Prowadzącym-Facylitatorem (PF) i innym studentami zgodnie z duchem nauk zawartych w Księdze Urantii
  • Szanować różne poziomy zrozumienia, różne perspektywy i różne umiejętności komunikacyjne innych studentów.
  • Szanować prawo do prywatności innych studentów poprzez zachowanie treści kursu, wypowiedzi studentów i dyskusji w obrębie klasy.
  • Przestrzegać terminów zajęć i wymagań dotyczących nauki.
  • Ograniczać dyskusję w klasie do tematów kursu i Księgi Urantii. (Nie dołączać załączników, obcych materiałów ani linków do innych stron internetowych).

Rok akademicki składa się z trzech trymestrów, z rejestracją i zapisami odbywającymi się na początku września, stycznia i kwietnia. Każdy trymestr trwa 10 tygodni, zaczynając się od tygodnia orientacyjnego, po którym następują cztery tury pytań i konwersacji po dwa tygodnie każda, a kończąc na ostatnim tygodniu esejów i refleksji.

Studenci, którzy spełnią wszystkie wymagania kursu otrzymają Certyfikat ukończenia kursu.

Zostać Prowadzącym-Facylitatorem

  • Ogólnie rzecz biorąc, aby się zakwalifikować, trzeba być uczniem przez całe życie i wytrwałym poszukiwaczem prawdy, który czerpie przyjemność z dzielenia się prawdą z innymi.
  • Czy jesteś zaawansowanym czytelnikiem, który czytał i studiował Księgę Urantii przez kilka lat?
  • Czy przeczytałeś całą książkę przynajmniej raz od deski do deski i zgadzasz się z jej naukami?
  • Czy ukończyłeś z powodzeniem co najmniej trzy kursy UBIS i otrzymałeś rekomendacje od trzech PF?
  • Czy posiadasz formalne lub nieformalne umiejętności obsługi komputera oraz zdolność do rozwiązywania drobnych problemów?

Czy masz wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić kilka godzin tygodniowo przez pięć miesięcy na stworzenie, zaprojektowanie i poprowadzenie kursu? 

Jeśli tak, to możesz być kandydatem do naszego Programu Szkolenia Prowadzących. Po ukończeniu tego 10-tygodniowego szkolenia i otrzymaniu rekomendacji od instruktora PSP, będziesz miał około dwóch miesięcy na przygotowanie i edycję swojego autorskiego kursu. Jak widzisz, nasi wolontariusze poświęcają znaczną ilość czasu i energii, aby służyć jako PF!

„Prawdziwy nauczyciel zachowuje swą intelektualną integralność pozostając na zawsze uczniem”.  —Jezus [130:3.7; 1433.2]


Ostatnia modyfikacja: niedziela, 11 wrzesień 2022, 20:42